Halihazır Harita-NAZIM İMAR HARİTA MÜHENDİSLİK 

Halihazır Harita

Sayısal Halihazır Haritalar

Fotogrametrik Halihazır Haritalar

Plankote ve Ağaç Rölöveleri

Kıyı Kenar Haritaları

Kentsel Tasarım Projeleri

Şeritvari Haritalar ( Güzergah Haritalar)

Maden Haritaları

hizmetleri tarafımızda hızlı güvenilir ve en uygun şekilde yapılmaktadır.   

Diger Hizmetlerimiz

  • Ölçüm, Parselasyon ve İfraz-tevhid Hizmetleri
  • Proje Müşavirliği
  • Kadastro Yenileme
  • Tarla, arsa sınır belirleme, arazi keşfi
  • İmar Plânı Uygulamaları
  • Halihazır Harita

Yorum ve Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.