İmar Plânı Uygulamaları-NAZIM İMAR HARİTA MÜHENDİSLİK 

İmar Plânı Uygulamaları

Parselasyon planlarının hazırlanması
3194 Sayılı imar kanunu ve 18. madde uygulamaları
Yola terk,yoldan ihdas, tevhid ve ifraz işlemleri
Mevzi imar plânlarının hazırlanması
İrtifak hakkı, kat mülkiyeti vb. işlemler

Diger Hizmetlerimiz

  • Ölçüm, Parselasyon ve İfraz-tevhid Hizmetleri
  • Proje Müşavirliği
  • Kadastro Yenileme
  • Tarla, arsa sınır belirleme, arazi keşfi
  • İmar Plânı Uygulamaları
  • Halihazır Harita

Yorum ve Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.